Zapożyczenia językowe

[Kryterium pochodzenia] mówi o tym, skąd pochodzą pożyczki. Ten podział mówi o kontaktach z innymi językami:

 • anglicyzm – język angielski,
 • arabizm – język arabski,
 • bohemizm – język czeski,
 • galicyzm – język francuski,
 • germanizm – język niemiecki,
 • hebraizm – język hebrajski,
 • hellenizm – greka,
 • hungaryzm – język węgierski,
 • italianizm – język włoski,
 • japonizm – język japoński,
 • jidyszyzm – jidysz,
 • latynizm/makaronizm – łacina,
 • lituanizm – język litewski,
 • polonizm – język polski,
 • pomeranizm (kaszubizm) – język kaszubski,
 • rusycyzm – język rosyjski,
 • rutenizm – języki ruskie, języki wschodniosłowiańskie (np. język białoruski, język ukraiński),
 • sinicyzm – języki chińskie
 • slawizm – języki słowiańskie,
 • turcyzm – język turecki.

Cursor position in a window


document.onmousemove = function(e) {
  var valueX, valueY, div;
  div = document.createElement("div");
  div.style.position = 'fixed';
  div.style.top = '0';
  div.style.right = '0';
  div.style.backgroundColor = 'white';
  div.style.padding = '10px';
  div.style.zIndex = '1000';
  document.body.appendChild(div);
  valueX = (window.Event) ? e.pageX : event.clientX + (document.documentElement.scrollLeft ? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft);
  valueY = (window.Event) ? e.pageY : event.clientY + (document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop);
  div.innerHTML = 'Koordynaty kursora: x = ' + valueX + ', y = ' + valueY;
}

Just run it in your console.